speaker-photo

Vladimir Damnjanović

HR Director @ Adria Media Group

Vladimir je jedan od autora istraživanja. Pored dugogodišnjeg iskustva u ljudskim resursima, Marketing je profesija za koju se školovao i gde je počeo svoju karijeru. Brendiranje poslodavca je značajna oblast njegovog interesovanja jer upravo ona spaja HR sa Marketingom. Ako ga pitate šta je naučio u Marketingu, a primenjuje u HR onda ćete dobiti odgovor: „Uvek na prvom mestu treba da razumemo preferencije tržišta, kako bismo kao HR kreirali programe koji su potrebni našim ciljnim grupama!“

O istraživanju

The State of EB Serbia ima jedan jednostavan cilj – da saznamo dokle je EB struka stigla u njenom razvoju. Tokom predavanja ćemo saznati koje su najveće prepreke u pozicioniranju EB kao funkcije u organizaciji, do koje mere kompanije imaju razvijenu EB strategiju, kojim kanalima upravljaju kada plasiraju sadržaj ka ciljnim grupama.