Spisak svih kategorija:

Spisak svih kategorija:

Važne informacije:

Prošle godine nagradili smo neke sjajne radove, njihovo predstavljanje možete pogledati ovde.

Važne informacije:

Prošle godine nagradili smo neke sjajne radove, njihovo predstavljanje možete pogledati ovde.

Žiri

Žiri

Nenad Sićević

Co-Founder & Director @ Storyline

Vladimir Damnjanović

HR Director @ Adria Media Group

Miloš Skokić

Managing Partner @ Žiška

Ana Jeličić

Partner and Senior Facilitator at DesignThinkers Academy Adriatic

Ivana Mihajlović

HR Director @ Adria Media Group

Tina Miličić

Senior Employer Branding and Culture Specialist @ Atlantic Grupa

Dragana Okanović

Owner&Senior HR Consultant @ Tim Centar

Katarina Šonjić

Employer Branding Strategist @ Kat on coffee

Najbolji employer branding projekat sa Human centric pristupom

Opis kategorije:

Human centric pristup se oslanja na podržavanje razvoja biznisa kroz negovanje potreba ljudi. Želimo da se čuje o projektima čiji je cilj da prilagode poslovno okruženje i uslove poslovanja zaposlenima. Sve to sa idejom o ljudskim potrebama i prilagođavanju istim u poslovnom okruženju. Ove godine za ovu kategoriju možete prijaviti radove koji se tiču: engagement-a zaposlenih, candidate experience-a i procesa apliciranja za posao, onboarding procesa, benefit programa, načina regulisanja radnog vremena i mesta rada, exit procesa, edukacije zaposlenih, employee experience-a itd. Pitanja na koja ćete odgovarati kroz prijavu za ovu kategoriju tiču se načina na koji ste ispitali potrebe zaposlenih odnosno potrebe za projektom, na koji način ste ga kreirali i realizovali, kao i kakav je bio uticaj samog projekta - kroz metrike i feedback relevantnih stejkholdera.

Kriterijumi za ocenjivanje:

Kao i vi svoje ljude, slušamo vas!

Opis kategorije:

Human centric pristup se oslanja na podržavanje razvoja biznisa kroz negovanje potreba ljudi. Želimo da se čuje o projektima čiji je cilj da prilagode poslovno okruženje i uslove poslovanja zaposlenima. Sve to sa idejom o ljudskim potrebama i prilagođavanju istim u poslovnom okruženju. Ove godine za ovu kategoriju možete prijaviti radove koji se tiču: engagement-a zaposlenih, candidate experience-a i procesa apliciranja za posao, onboarding procesa, benefit programa, načina regulisanja radnog vremena i mesta rada, exit procesa, edukacije zaposlenih, employee experience-a itd. Pitanja na koja ćete odgovarati kroz prijavu za ovu kategoriju tiču se načina na koji ste ispitali potrebe zaposlenih odnosno potrebe za projektom, na koji način ste ga kreirali i realizovali, kao i kakav je bio uticaj samog projekta - kroz metrike i feedback relevantnih stejkholdera.

Kriterijumi za ocenjivanje:

Kao i vi svoje ljude, slušamo vas!

Najbolja digital kampanja
(za poslodavce)

Opis kategorije:

Digitalne kampanje koje sprovodite kao kompanija su one koje za cilj imaju komunikaciju sa talentima i privlačenje istih, komuniciranje benefita koje nudite, komunikaciju sa zaposlenima, izveštavanje o internim dešavanjima, kao i angažman na društveno važnim temama. Prihvatamo kampanje koje ste sproveli samostalno, uz pomoć influensera ili agencije. Koju priču ste ispričali? Kampanje koje se mogu prijaviti za ovu kategoriju obuhvataju kampanje kroz kompanijski sajt, FB, YT, LN, Instagram, TikTok, GoogleAds, email kampanje/Newsletter. Odnosno, video formate, pisane formate, ilustrovane formate i ostalo. Kampanje mogu biti realizovane interno ili eksterno. Pitanja na koja ćete odgovarati kroz prijavu za ovu kategoriju tiču se cilja kampanja i načina odabira kanala komuniciranja u skladu sa ciljnom grupom, opisa kampanje, kao i ostvarnog uticaja i metrika koje je kampanja ostvarila na dalje poslovanje.

Kriterijumi za ocenjivanje:

#najboljadigitalnakampanja, vaša?

Opis kategorije:

Digitalne kampanje koje sprovodite kao kompanija su one koje za cilj imaju komunikaciju sa talentima i privlačenje istih, komuniciranje benefita koje nudite, komunikaciju sa zaposlenima, izveštavanje o internim dešavanjima, kao i angažman na društveno važnim temama. Prihvatamo kampanje koje ste sproveli samostalno, uz pomoć influensera ili agencije. Koju priču ste ispričali? Kampanje koje se mogu prijaviti za ovu kategoriju obuhvataju kampanje kroz kompanijski sajt, FB, YT, LN, Instagram, TikTok, GoogleAds, email kampanje/Newsletter. Odnosno, video formate, pisane formate, ilustrovane formate i ostalo. Kampanje mogu biti realizovane interno ili eksterno. Pitanja na koja ćete odgovarati kroz prijavu za ovu kategoriju tiču se cilja kampanja i načina odabira kanala komuniciranja u skladu sa ciljnom grupom, opisa kampanje, kao i ostvarnog uticaja i metrika koje je kampanja ostvarila na dalje poslovanje.

Kriterijumi za ocenjivanje:

#najboljadigitalnakampanja, vaša?

Najbolja employer branding aktivnost usmerena na CSR (Corporate social responsibility)

Opis kategorije:

Socijalna odgovornost kompanije ogleda se u načinu na koji podržava zajednicu i njen razvoj. Zalaganje za ostvarivanje društveno važnih ciljeva, osnaživanje zajednice kroz pomaganje i jačanje marginalizovanih grupa. Ovo su projekti i aktivnosti koje pored priamarnih ciljeva, imaju za cilj i pozicioniranje kompanije kao socijalno odgovorne, a i uključivanje zaposlenih u aktivnosti. Takođe, ovakve aktivnosti pružaju priliku da zaposleni iskažu i šta je njima važno i uključe se u to kroz aktivnosti kompanije u okviru koje su zaposleni. Primeri: zelene aktivnosti, podrška NVO, aktivnosti usmere na obrazovanje i razvoj mladih, osobe sa invaliditetom itd. Pitanja na koja ćete odgovarati kroz prijavu za ovu kategoriju tiču se načina odabira aktivnosti, načina uključivanja zaposlenih u osmišljavanje ili sprovođenje, opisa realizacije.

Kriterijumi za ocenjivanje:

Pokažite nam šta ste smatrali važnim!

Opis kategorije:

Socijalna odgovornost kompanije ogleda se u načinu na koji podržava zajednicu i njen razvoj. Zalaganje za ostvarivanje društveno važnih ciljeva, osnaživanje zajednice kroz pomaganje i jačanje marginalizovanih grupa. Ovo su projekti i aktivnosti koje pored priamarnih ciljeva, imaju za cilj i pozicioniranje kompanije kao socijalno odgovorne, a i uključivanje zaposlenih u aktivnosti. Takođe, ovakve aktivnosti pružaju priliku da zaposleni iskažu i šta je njima važno i uključe se u to kroz aktivnosti kompanije u okviru koje su zaposleni. Primeri: zelene aktivnosti, podrška NVO, aktivnosti usmere na obrazovanje i razvoj mladih, osobe sa invaliditetom itd. Pitanja na koja ćete odgovarati kroz prijavu za ovu kategoriju tiču se načina odabira aktivnosti, načina uključivanja zaposlenih u osmišljavanje ili sprovođenje, opisa realizacije.

Kriterijumi za ocenjivanje:

Pokažite nam šta ste smatrali važnim!

Najbolja aktivnost za promociju različitosti

Opis kategorije:

Različitost ili diversity u okviru poslovnog okruženja postala je buzz word. Da se o tome samo ne priča, već i da se čine akcije, saznaćemo uz pomoć ovogodišnjih projekata. Projekat koji je kompanija organizovala u cilju poboljšanja heterogenosti u radnom okruženju (rasne, etničke, rodne, starosne i seksualne, osobe sa invaliditetom). U načine komuniciranja ubrajaju se offline i online kanali, interni i eksterni (interni projekat za veći broj žena na menadžerskim pozicijama, tribine za obrazovanja mladih o važnosti teme). Ove godine se mogu prijaviti interno ili eksterno realizovani projekti odnosto aktivnosti koje su za cilj imale promociju različitosti u okviru poslovnog okruženja. Pitanja na koja ćete odgovarati kroz prijavu za ovu kategoriju tiču se načina odabira projekata, opisa i realizacije samog projekta, kao i uticaja projekta na ciljnu grupu i ostale stejkholdere, odnosno ostvarenih metrika.

Kriterijumi za ocenjivanje:

Lepo je povesti primerom! Želimo da čujemo kako ste vi to uradili?

Opis kategorije:

Različitost ili diversity u okviru poslovnog okruženja postala je buzz word. Da se o tome samo ne priča, već i da se čine akcije, saznaćemo uz pomoć ovogodišnjih projekata. Projekat koji je kompanija organizovala u cilju poboljšanja heterogenosti u radnom okruženju (rasne, etničke, rodne, starosne i seksualne, osobe sa invaliditetom). U načine komuniciranja ubrajaju se offline i online kanali, interni i eksterni (interni projekat za veći broj žena na menadžerskim pozicijama, tribine za obrazovanja mladih o važnosti teme). Ove godine se mogu prijaviti interno ili eksterno realizovani projekti odnosto aktivnosti koje su za cilj imale promociju različitosti u okviru poslovnog okruženja. Pitanja na koja ćete odgovarati kroz prijavu za ovu kategoriju tiču se načina odabira projekata, opisa i realizacije samog projekta, kao i uticaja projekta na ciljnu grupu i ostale stejkholdere, odnosno ostvarenih metrika.

Kriterijumi za ocenjivanje:

Lepo je povesti primerom! Želimo da čujemo kako ste vi to uradili?

Najbolji program priznanja za zaposlene

Opis kategorije:

Korišćenjem pravih alata kompanije uspešno dolaze do osmišljavanja i realizacije programa priznanja za zaposlene (recognition). Šta time zapravo postižete? Zaposleni koji su od strane kompanije u kojoj rade primećeni, čiji je rad prepoznat i istaknut, koji su cenjeni na svakodnevnom nivou čine osnovu zdravog sistema i timskog rada ka zajedničkom cilju. Ove godine želimo da govorimo o tome kako je program priznanja za zaposlene postavljen? Šta se nagrađuje? Šta se meri? Ko je uključen, da li postoji peer recognition? Kako vaši zaposleni znaju da je njihovo zalaganje primećeno? Pitanja na koja ćete odgovarati kroz prijavu za ovu kategoriju tiču se korišćenih alata za uspostavljanje sistema i merenje rezultata, opisa sistema programa priznanja za zaposlene, kao i ostvarenih metrika i feedback-a ključnih stejkholdera.

Kriterijumi za ocenjivanje:

Slušamo vas!

Opis kategorije:

Korišćenjem pravih alata kompanije uspešno dolaze do osmišljavanja i realizacije programa priznanja za zaposlene (recognition). Šta time zapravo postižete? Zaposleni koji su od strane kompanije u kojoj rade primećeni, čiji je rad prepoznat i istaknut, koji su cenjeni na svakodnevnom nivou čine osnovu zdravog sistema i timskog rada ka zajedničkom cilju. Ove godine želimo da govorimo o tome kako je program priznanja za zaposlene postavljen? Šta se nagrađuje? Šta se meri? Ko je uključen, da li postoji peer recognition? Kako vaši zaposleni znaju da je njihovo zalaganje primećeno? Pitanja na koja ćete odgovarati kroz prijavu za ovu kategoriju tiču se korišćenih alata za uspostavljanje sistema i merenje rezultata, opisa sistema programa priznanja za zaposlene, kao i ostvarenih metrika i feedback-a ključnih stejkholdera.

Kriterijumi za ocenjivanje:

Slušamo vas!

Najbolji alumni program

Opis kategorije:

Za kategoriju Najbolji alumni program ove godine želimo da se čuje o kompanijama koje imaju izgrađenu zajednicu sa svojim nekadašnjim zaposlenima. Na koji način ste način ste im pružili zajednicu i platformu za dalje povezivanje? Koji su benefiti članstva u okviru alumni mreže vaše kompanije? Kako na to gledate iznutra kao kompanija? Pitanja na koja ćete odgovarati kroz prijavu za ovu kategoriju tiču se motiva za realizaciju alumni programa, kao i glavnog cilja istog. Takođe, opisa samog programa i metrika odnosno feedback-a relevantnih stejkholdera.

Kriterijumi za ocenjivanje:

Kako vi vidite važnost odnosa sa alumnijima?

Opis kategorije:

Za kategoriju Najbolji alumni program ove godine želimo da se čuje o kompanijama koje imaju izgrađenu zajednicu sa svojim nekadašnjim zaposlenima. Na koji način ste način ste im pružili zajednicu i platformu za dalje povezivanje? Koji su benefiti članstva u okviru alumni mreže vaše kompanije? Kako na to gledate iznutra kao kompanija? Pitanja na koja ćete odgovarati kroz prijavu za ovu kategoriju tiču se motiva za realizaciju alumni programa, kao i glavnog cilja istog. Takođe, opisa samog programa i metrika odnosno feedback-a relevantnih stejkholdera.

Kriterijumi za ocenjivanje:

Kako vi vidite važnost odnosa sa alumnijima?

Najbolji program praksi

Opis kategorije:

Sve više je kompanija koje daju priliku mladima da započnu svoje karijere upravo kod njih. Da li ste se i vi odlučili na to i zašto? Želimo da se priča o tome kako izgledaju procesi privlačenja mladih i omogućavanja im da započnu svoj put izgradnje u profesionalce. Pitanja na koja ćete odgovarati kroz prijavu za ovu kategoriju tiču se uticaja praksi na samo poslovanje, izgleda procesa selekcije i realizacije samog programa, kao i razloga za realizaciju praksi.

Kriterijumi za ocenjivanje:

Kako izgledaju vaše najbolje prakse?

Opis kategorije:

Sve više je kompanija koje daju priliku mladima da započnu svoje karijere upravo kod njih. Da li ste se i vi odlučili na to i zašto? Želimo da se priča o tome kako izgledaju procesi privlačenja mladih i omogućavanja im da započnu svoj put izgradnje u profesionalce. Pitanja na koja ćete odgovarati kroz prijavu za ovu kategoriju tiču se uticaja praksi na samo poslovanje, izgleda procesa selekcije i realizacije samog programa, kao i razloga za realizaciju praksi.

Kriterijumi za ocenjivanje:

Kako izgledaju vaše najbolje prakse?

Najistaknutiji employer branding menadžer/najistaknutija employer branding menadžerka

Opis kategorije:

Ko je pojedinac u vašoj kompaniji koji se brine da sve aktivnosti protektnu neometano, ko ih podržava i podstiče druge da se uključe. Ko je osoba koja je uvela novinu u vaše delovanje u okviru employer branding-a i učinila kompaniju još poželjnijom za trenutne zaposlene i nove talente. U radu pojedinca koji se bavi employer branding-om, posmatra se i interni i eksterni doprinos. Ko je pojedinac koji je doprineo da vaš employer branding nije ostao samo plan na papiru? Pitanja na koja ćete odgovarati kroz prijavu za ovu kategoriju tiču se poboljšanja employer branding-a kompanije, doprinosa zajednici i ostvarenih rezultata.

Kriterijumi za ocenjivanje:

Predstavite zajednici!

Opis kategorije:

Ko je pojedinac u vašoj kompaniji koji se brine da sve aktivnosti protektnu neometano, ko ih podržava i podstiče druge da se uključe. Ko je osoba koja je uvela novinu u vaše delovanje u okviru employer branding-a i učinila kompaniju još poželjnijom za trenutne zaposlene i nove talente. U radu pojedinca koji se bavi employer branding-om, posmatra se i interni i eksterni doprinos. Ko je pojedinac koji je doprineo da vaš employer branding nije ostao samo plan na papiru? Pitanja na koja ćete odgovarati kroz prijavu za ovu kategoriju tiču se poboljšanja employer branding-a kompanije, doprinosa zajednici i ostvarenih rezultata.

Kriterijumi za ocenjivanje:

Predstavite zajednici!

Najbolji kreativni employer branding projekat (za agencije)

Opis kategorije:

Na putu ka stvaranju kvalitetnih employer branding projekata timovi iz agencija su često glavni nosioci kreativnog dela. U okviru ove kategorije dobrodošle su sve aplikacije u obliku promo videa, cele kampanje, oglasa za posao itd. koju je agencija osmislila i realizovala za potrebe klijenta. U okviru kategorije nagrađuje se agencija. Pitanja na koja ćete odgovarati kroz prijavu za ovu kategoriju tiču osvrta na brief klijenta, opisa realizacije samog projekta, ostvarenih rezultata i feedback-a relevantnih stejkholdera.

Kriterijumi za ocenjivanje:

Pa, da čujemo, kreativci, kako je to izgledalo?

Opis kategorije:

Na putu ka stvaranju kvalitetnih employer branding projekata timovi iz agencija su često glavni nosioci kreativnog dela. U okviru ove kategorije dobrodošle su sve aplikacije u obliku promo videa, cele kampanje, oglasa za posao itd. koju je agencija osmislila i realizovala za potrebe klijenta. U okviru kategorije nagrađuje se agencija. Pitanja na koja ćete odgovarati kroz prijavu za ovu kategoriju tiču osvrta na brief klijenta, opisa realizacije samog projekta, ostvarenih rezultata i feedback-a relevantnih stejkholdera.

Kriterijumi za ocenjivanje:

Pa, da čujemo, kreativci, kako je to izgledalo?

O nagradama:

EMPPLE je strukovna nagrada nastala sa željom da se istaknu zdrave employer branding prakse i nagrade najkvalitetnije employer branding inicijative u Srbiji, uz generalno podizanje svesti o važnosti i uticaju employer branding-a.

Odluku o dobitnicima nagrade donosi žiri koji čine osam Employer Branding, Marketing i HR stručnjaka. Spisak svih članova žirija nalazi se na početnoj stranici www.empple.rs. Proglašenje pobednika i dodela nagrada biće organizovani u okviru festivala Empple, 7. oktobra 2022. godine.

U cilju dodatnog promovisanja dobrih praksi i širenja znanja pobednički radovi biće prezentovani kao case study na Showcase događaju 28. oktobra 2022. godine.

about_shape_1
ELEMENTI_37

O nagradama:

EMPPLE je strukovna nagrada nastala sa željom da se istaknu zdrave employer branding prakse i nagrade najkvalitetnije employer branding inicijative u Srbiji, uz generalno podizanje svesti o važnosti i uticaju employer branding-a.

Odluku o dobitnicima nagrade donosi žiri koji čine osam Employer Branding, Marketing i HR stručnjaka. Spisak svih članova žirija nalazi se na početnoj stranici www.empple.rs.

Proglašenje pobednika i dodela nagrada biće organizovani u okviru festivala Empple, 7. oktobra 2022. godine.

U cilju dodatnog promovisanja dobrih praksi i širenja znanja pobednički radovi biće prezentovani kao case study na Showcase događaju 28. oktobra 2022. godine.

about_shape_1
ELEMENTI_37

Prijave:

Na konkurs za EMPPLE nagradu mogu se prijaviti sve employer branding kampanje/projekti sprovedeni na teritoriji Republike Srbije od strane: privrednog subjekta (privrednog društva, preduzetnika i drugog pravnog lica, koji je registrovan pred Agencijom za privredne registre ili drugim nadležnim registrom / organom Republike Srbije), koji je sproveo kampanju/ projekat; ili fizičkog lica/ pojedinca, koji je, u vreme sprovođenja kampanje/ projekta, bio zaposlen ili na drugi način angažovan na menadžerskoj employer branding poziciji. Sa ciljem obuhvatanja svih dosadašnjih employer branding inicijativa, na konkurs se mogu prijaviti kampanje i projekti koji su realizovani u periodu počev od 1. januara 2019. godine do 9. maja 2022. godine.

Prijava employer branding kampanje/projekta (u daljem tekstu: „Prijava“), treba obavezno da sadrži:

– podatke o podnosiocu: poslovno ime, matični broj, PIB, adresu sedišta, industriju, ime, prezime, e- mail i broj telefona kontakt osobe (ukoliko prijavu podnosi fizičko lice potrebno je uneti i sve podatke
pravnog lica u kojem je kampanja sprovedena);

– odgovore na pitanja postavljena od strane organizatora, relevantna za konkretnu kategoriju

– prezentaciju (max 25 slajdova), kao neophodni deo prijave i opciono video (max 5 minuta) koji će dodatno/opširnije predstaviti rad koji se prijavljuje

Rok za dostavljanje Prijava je 19. avgust 2022. godine u 23:59h.
Podnosilac je u obavezi da u Prijavi navede istinite podatke, odnosno podnosilac Prijave odgovara za istinitost i tačnost podataka u Prijavi.
Ukoliko dođe do kršenja neke od odredbi ovog Pravilnika, Prijava se diskvalifikuje, a kotizaciju zadržava organizator.
Biće razmatrane samo Prijave koje su uredne, potpune i podnete od strane lica koja ispunjavaju uslove konkursa. Ukoliko podnosioci prijave pošalju neurednu Prijavu ili Prijavu koja je omaškom podneta za pogrešnu kategoriju, biće obavešteni o tome na e-mail naveden u Prijavi i imaće na raspolaganju 24 sata da izmene svoju Prijavu i pošalju ponovo organizatoru.

ELEMENTI_22

Prijave:

Na konkurs za EMPPLE nagradu mogu se prijaviti sve employer branding kampanje/projekti sprovedeni na teritoriji Republike Srbije od strane: privrednog subjekta (privrednog društva, preduzetnika i drugog pravnog lica, koji je registrovan pred Agencijom za privredne registre ili drugim nadležnim  registrom / organom Republike Srbije), koji je sproveo kampanju/ projekat; ili fizičkog lica/ pojedinca, koji je, u vreme sprovođenja kampanje/ projekta, bio zaposlen ili na drugi način angažovan na menadžerskoj employer branding poziciji.

Sa ciljem obuhvatanja svih dosadašnjih employer branding inicijativa, na konkurs se mogu prijaviti kampanje i projekti koji su realizovani u periodu počev od 1. januara 2019. godine do 9. maja 2022. godine.

Prijava employer branding kampanje/projekta (u daljem tekstu: „Prijava“),  treba obavezno da sadrži:

– podatke o podnosiocu: poslovno ime, matični broj, PIB, adresu sedišta, industriju, ime, prezime, e- mail i broj telefona kontakt osobe (ukoliko prijavu podnosi fizičko lice potrebno je uneti i sve podatke pravnog lica u kojem je kampanja sprovedena);

– odgovore na pitanja postavljena od strane organizatora, relevantna za konkretnu kategoriju

– prezentaciju (max 25 slajdova), kao neophodni deo prijave i opciono video (max 5 minuta) koji će dodatno/opširnije predstaviti rad koji se prijavljuje

Rok za dostavljanje Prijava je 19. avgust 2022. godine u 23:59h.
Podnosilac je u obavezi da u Prijavi navede istinite podatke, odnosno podnosilac Prijave odgovara za istinitost i tačnost podataka u Prijavi.
Ukoliko dođe do kršenja neke od odredbi ovog Pravilnika, Prijava se diskvalifikuje, a kotizaciju zadržava organizator.
Biće razmatrane samo Prijave koje su uredne, potpune i podnete od strane lica koja ispunjavaju uslove konkursa. Ukoliko podnosioci prijave pošalju neurednu Prijavu ili Prijavu koja je omaškom podneta za pogrešnu kategoriju, biće obavešteni o tome na e-mail naveden u Prijavi i imaće na raspolaganju 24 sata da izmene svoju Prijavu i pošalju ponovo organizatoru.

ELEMENTI_22

Način podnošenja prijave:

Prijava radova vršiće se elektronski, popunjavanjem formulara koji će se nalaziti na sajtu
https://empple.rs/kategorije/ u periodu počev od 9. maja 2022. godine do 19. avgusta 2022. godine.

ELEMENTI_22

Način podnošenja prijave:

Prijava radova vršiće se elektronski, popunjavanjem formulara koji će se nalaziti na sajtu https://empple.rs/sr/u periodu počev od 9. maja 2022. godine do 19. avgusta 2022. godine.

ELEMENTI_22

Kategorije:

Kategorije za dodelu nagrada su definisane na sajtu Empple festivala (https://empple.rs/sr/kategorije/). Nagrade se dodeljuju u 9 kategorija.

Ako jedna kompanija ima više različitih kampanja/projekata za istu kategoriju, može ih prijaviti popunjavanjem odvojenih prijava. U toj situaciji se za svaku prijavu mora posebno popuniti formular i platiti naknada. Kompanija može prijaviti najviše 5 (pet) radova za Empple dodelu nagrada, u bilo kojoj kategoriji. Ukupan broj prijava jedne kompanije ograničen je na 5. (Ne u jednoj kategoriji, već za celu Empple dodelu nagrada.)

Jedna ista kampanja/projekat ne mogu biti prijavljeni u više kategorija. Prijavom za jednu kategoriju mora biti obuhvaćen samo jedan projekat.

Prošlogodišnji pobednici ne mogu prijaviti radove za koje su dobili nagrade na Empple Festivalu 2021. godine. Druge projekte za koje nisu nagrađeni na prošlogodišnjem festivalu mogu prijaviti. Prošlogodišnji učesnici mogu prijaviti radove sa kojima su učestvovali 2021. godine, s tim što je potrebno da Prijava/aplikacija bude izmenjena u skladu sa feedback-om ili uočenim tačkama za poboljšanje u predstavljanju projekta.

Kategorije:

Kategorije za dodelu nagrada su definisane na sajtu Empple festivala (https://empple.rs/sr/kategorije/). Nagrade se dodeljuju u 9 kategorija.

Ako jedna kompanija ima više različitih kampanja/projekata za istu kategoriju, može ih prijaviti popunjavanjem odvojenih prijava. U toj situaciji se za svaku prijavu mora posebno popuniti formular i platiti naknada. Kompanija može prijaviti najviše 5 (pet) radova za Empple dodelu nagrada, u bilo kojoj kategoriji. Ukupan broj prijava jedne kompanije ograničen je na 5. (Ne u jednoj kategoriji, već za celu Empple dodelu nagrada.)

Jedna ista kampanja/projekat  ne mogu biti prijavljeni u više kategorija. Prijavom za jednu kategoriju mora biti obuhvaćen samo jedan projekat.

Prošlogodišnji pobednici ne mogu prijaviti radove za koje su dobili nagrade na Empple Festivalu 2021. godine. Druge projekte za koje nisu nagrađeni na prošlogodišnjem festivalu mogu prijaviti. Prošlogodišnji učesnici mogu prijaviti radove sa kojima su učestvovali 2021. godine, s tim što je potrebno da Prijava/aplikacija bude izmenjena u skladu sa feedback-om ili uočenim tačkama za poboljšanje u predstavljanju projekta.

Proces žiriranja:

Nakon zatvaranja prijava, žiriju će online biti dostavljeni svi radovi. Prijavljeni takmičarski radovi biće ocenjivani nezavisno i u skladu sa stručnim znanjem, reputacijom i autoritetom svakog člana žiriija. Stručni žiri će sve prijavljene projekte/ kampanje oceniti po slobodnoj proceni, te će od dostavljenih Prijava odabrati, za svaku kategoriju, 1 (jedan) najbolje ocenjeni projekat/ kampanju kojem će biti dodeljena nagrada.

Organizator posebno napominje da će nagrada biti dodeljena samo projektu/ kampanji koji u okviru 1 (jedne) kategorije, po oceni stručnog žirija predstavlja najbolji projekat/ kampanju u okviru te kategorije. Stručni žiri će prijavljene projekte/ kampanje ceniti prema svom najboljem znanju i umeću, nepristrasno i u skladu sa kriterijumima koje dostavi organizator, ali isto tako, stručni žiri u potpunosti zadržava pravno diskrecione ocene prilikom izbora najbolje Prijave. 

 Odluku o tome koje kampanje/projekti/pojedinac će dobiti nagradu donose isključivo članovi žirija, bez mogućnosti uticaja trećih strana.

Član žirija (tj. kompanija/preduzetnik/agencija koju predstavlja), može da prijavljuje kampanje/projekte na konkurs za dodelu Empple nagrada. Ukoliko postoji rad sa kojim je član žirija na bilo koji način povezan, on/ona neće učestvovati u žiriranju i finalna ocena biće formirana isključivo na osnovu ocena ostalih članova.

Ukoliko se ispostavi da su nagrađena kampanja/projekat na bilo koji način prekršili pravila takmičenja, zakon ili etičke norme, rad će biti diskvalifikovan, a informacija o tome biće prosleđena svima koji su bili obavešteni o dodeli nagrada.

Svi radovi koji su osvojili nagradu biće predstavljeni na Showcase-u 28.10.2022.

Podnošenjem Prijave, učesnici prihvataju da se pridržavaju navedenih pravila i konačnih odluka žirija. Učesnici pristaju da, ukoliko pobede, svoj rad javno predstave na Showcase događaju koji će biti organizovan nakon Empple festivala, dana 28. oktobra 2022. godine. Pobednici će sami oblikovati prezentaciju, bez obaveze da prikažu sve informacije iz prijavljenog projekta/kampanje. Podnošenjem
Prijave i prihvatanjem pomenutih uslova, podnosilac Prijave daje organizatoru dozvolu da javno objavi ime podnosioca Prijave, kao i da delove Prijave, uključujući sve podatke o projektu/ kampanji, kao i materijale priložene uz Prijavu, koristi bez bilo kakve naknade ili saglasnosti podnosioca Prijave, a za potrebe Empple festivala. U tom smislu, svako objavljivanje ili drugo činjenje javno dostupnim podatka o projektu/ kampanji koje bude učinjeno u okviru Empple festivala, ili za potrebe istog, neće se smatrati povredom autorskih ili srodnih prava podnosioca Prijave, sa čime se podnosilac Prijave saglašava samim aktom podnošenja Prijave.

Proces žiriranja:

Nakon zatvaranja prijava, žiriju će online biti dostavljeni svi radovi. Prijavljeni takmičarski radovi biće ocenjivani nezavisno i u skladu sa stručnim znanjem, reputacijom i autoritetom svakog člana žiriija. Stručni žiri će sve prijavljene projekte/ kampanje oceniti po slobodnoj proceni, te će od dostavljenih Prijava odabrati, za svaku kategoriju, 1 (jedan) najbolje ocenjeni projekat/ kampanju kojem će biti dodeljena nagrada.

Organizator posebno napominje da će nagrada biti dodeljena samo projektu/ kampanji koji u okviru 1 (jedne) kategorije, po oceni stručnog žirija predstavlja najbolji projekat/ kampanju u okviru te kategorije. Stručni žiri će prijavljene projekte/ kampanje ceniti prema svom najboljem znanju i umeću, nepristrasno i u skladu sa kriterijumima koje dostavi organizator, ali isto tako, stručni žiri u potpunosti zadržava pravno diskrecione ocene prilikom izbora najbolje Prijave. 

Odluku o tome koje kampanje/projekti/pojedinac će dobiti nagradu donose isključivo članovi žirija, bez mogućnosti uticaja trećih strana.

Član žirija (tj. kompanija/preduzetnik/agencija koju predstavlja), može da prijavljuje kampanje/projekte na konkurs za dodelu Empple nagrada. Ukoliko postoji rad sa kojim je član žirija na bilo koji način povezan, on/ona neće učestvovati u žiriranju i finalna ocena biće formirana isključivo na osnovu ocena ostalih članova.

Ukoliko se ispostavi da su nagrađena kampanja/projekat na bilo koji način prekršili pravila takmičenja, zakon ili etičke norme, rad će biti diskvalifikovan, a informacija o tome biće prosleđena svima koji su bili obavešteni o dodeli nagrada.

Svi radovi koji su osvojili nagradu biće predstavljeni na Showcase-u 28.10.2022.

Podnošenjem Prijave, učesnici prihvataju da se pridržavaju navedenih pravila i konačnih odluka žirija. Učesnici pristaju da, ukoliko pobede, svoj rad javno predstave na Showcase događaju koji će biti organizovan nakon Empple festivala, dana 28. oktobra 2022. godine. Pobednici će sami oblikovati prezentaciju, bez obaveze da prikažu sve informacije iz prijavljenog projekta/kampanje. Podnošenjem Prijave i prihvatanjem pomenutih uslova, podnosilac Prijave daje organizatoru dozvolu da javno objavi ime podnosioca Prijave, kao i da delove Prijave, uključujući sve podatke o projektu/ kampanji, kao i materijale priložene uz Prijavu, koristi bez bilo kakve naknade ili saglasnosti podnosioca Prijave, a za potrebe Empple festivala. U tom smislu, svako objavljivanje ili drugo činjenje javno dostupnim podatka o projektu/ kampanji koje bude učinjeno u okviru Empple festivala, ili za potrebe istog, neće se smatrati povredom autorskih ili srodnih prava podnosioca Prijave, sa čime se podnosilac Prijave saglašava samim aktom podnošenja Prijave.

Zaštita podataka o ličnosti:

Imajući u vidu da samim aktom podnošenja Prijave, podnosilac Prijave stavlja na raspolaganje organizatoru određene lične podatke koji su definisani u okviru odeljka „Prijava“, podnosilac Prijave, samim aktom podnošenja Prijave, daje svoju izričitu saglasnost za prikupljanje tih podataka.

Organizator ima pravo da prikuplja, obrađuje, koristi, a koje korišćenje može uključivati i iznošenje ovih podataka izvan teritorije Republike Srbije, i u posebnim evidencijama čuva podatke o ličnosti podnosioca Prijave u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i ostalim važećim propisima Republike Srbije i s tim u vezi podnosilac Prijave unapred daje svoj izričit i neopoziv pristanak.

Podnosilac Prijave je takođe saglasan da organizator ima pravo da prikupljene lične podatke dostavi trećem licu, a posebno članu žirija ovog takmičenja, radi razmatranja Prijave, kao I da organizator ima pravo da objavi određene lične podatke Podnosioca radi obavešavanja stručne javnosti o licu kojem je dodeljena nagrada.

Zaštita podataka o ličnosti:

Imajući u vidu da samim aktom podnošenja Prijave, podnosilac Prijave stavlja na raspolaganje organizatoru određene lične podatke koji su definisani u okviru odeljka „Prijava“, podnosilac Prijave, samim aktom podnošenja Prijave, daje svoju izričitu saglasnost za prikupljanje tih podataka.

Organizator ima pravo da prikuplja, obrađuje, koristi, a koje korišćenje može uključivati i iznošenje ovih podataka izvan teritorije Republike Srbije, i u posebnim evidencijama čuva podatke o ličnosti podnosioca Prijave u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i ostalim važećim propisima Republike Srbije i s tim u vezi podnosilac Prijave unapred daje svoj izričit i neopoziv pristanak.

Podnosilac Prijave je takođe saglasan da organizator ima pravo da prikupljene lične podatke dostavi trećem licu, a posebno članu žirija ovog takmičenja, radi razmatranja Prijave, kao I da organizator ima pravo da objavi određene lične podatke Podnosioca radi obavešavanja stručne javnosti o licu kojem je dodeljena nagrada.

Troškovi učešća:

Podnosilac Prijave je u obavezi da uplati kotizaciju za učešće u nagradnom konkursu, prilikom podnošenja Prijave. Kotizacija za prijavu u svim kategorijama, iznosi 15.000,00 dinara (u daljem tekstu:
„Kotizacija“).

Kotizacije za konferencijski deo festivala Empple nisu ni na koji način povezane sa Kotizacijom za učešće u nagradnom konkursu.
Samim aktom podnošenja Prijave, podnosilac Prijave je saglasan sa svim odredbama ovog Pravilnika, i pristaje na sve uslove ovog konkursa.

ELEMENTI_13

Troškovi učešća:

Podnosilac Prijave je u obavezi da uplati kotizaciju za učešće u nagradnom konkursu, prilikom podnošenja Prijave.

Kotizacija za prijavu u svim kategorijama, iznosi 15.000,00 dinara (u daljem tekstu:
„Kotizacija“).

Kotizacije za konferencijski deo festivala Empple nisu ni na koji način povezane sa Kotizacijom za učešće u nagradnom konkursu.
Samim aktom podnošenja Prijave, podnosilac Prijave je saglasan sa svim odredbama ovog Pravilnika, i pristaje na sve uslove ovog konkursa.

ELEMENTI_13