Loading...

Spisak svih kategorija:

Najbolji employer branding projekat sa Human centric pristupom

Kakvo je iskustvo vaših zaposlenih, ono koje posle može da stvori lepe videe i kreativne opise na mrežama koji će vas izdvojiti od drugih jer su autentični.  U okviru ove kategorije želimo da se čuje koji su to projekti koje ste sproveli imajući na umu potrebe ljudi u svojoj kompaniji. Šta je vaš kompanijski value proposition? Da li ste napravili benefit program po meri svojih zaposlenih koji im u zavisnosti od grupe kojoj pripadaju olakšava work-life balance, da li ste omogućili fleksibilan način zaposlenja u zavisnosti od toga da li su zaposleni još uvek studenti koji ne mogu da rade full time ili možda oni koji bi da rade više sati, da li ste svojim zaposlenima pružili dodatnu podršku kroz organizovanje psiholoških usluga? Kao i vi svoje ljude, slušamo vas!

Oblast delovanja prijavljenog projekta: Interno

Ko/šta se nominuje: Projekat

Na osnovu odgovora na pitanja i priložene prezentacije, kao obaveznih delova prijave i opciono priloženog video snimka, žiri će radove ocenjivati po sledećim kriterijuma:

 • – upotreba relevantnih alata – 30 poena
 • – kvalitet realizacije ideje (kreiranje projekta na osnovu dobijenih rezultata ispitanih potreba zaposlenih) – 30 poena
 • – feedback relevantnih stejkholdera/ostvareni uticaj (metrike) – 40 poena

Najbolja digital kampanja (za poslodavce)

Da li koristite digitalne kanale da promovišete dobre prakse u svojoj kompaniji, kako se obraćate talentima, da li edukujete potencijalne zaposlene kroz svoje kanale? Želimo da čujemo o digitalnoj kampanji koju ste kao kompanija sproveli u cilju promovisanja novih benefita, internih dešavanja u kompaniji, privlačenju novih talenata ili komuniciranju društveno važnih tema. Korišćeni kanali koji se nalaze na listi: sajt, FB, YT, LN, Instagram, TikTok, email kampanje/newsletteri. #najboljadigitalnakampanja

Oblast delovanja prijavljenog projekta: Interno + eksterno

Ko/šta se nominuje: Projekat

Na osnovu odgovora na pitanja i priložene prezentacije, kao obaveznih delova prijave i opciono priloženog video snimka, žiri će radove ocenjivati po sledećim kriterijuma:

 • – jasnoća definisanih ciljeva – 30 poena
 • – kreativnost realizacije – 40 poena
 • – feedback relevantnih stejkholdera/ostvareni uticaj (metrike) – 30 poena

Najbolja employer branding aktivnost usmerena na CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Na koji način vraćate zajednici ili ste podržali određeni deo zajednice u jačanju, podržali razvoj novih praksi za poboljšanje životnog standarda? Kategorija se odnosi na aktivnosti koje je kampanija sprovela u cilju podržavanja “zelenih” aktivnosti u okviru zajednice, podrške NVO-u, obrazovanju i razvoju mladih, kao i donacije koje su sprovedene u cilju ojačanja grupa sa potrebom za dodatnom podrškom u tom segmentu. Pokažite nam šta ste smatrali važnim!

Oblast delovanja prijavljenog projekta: Interno + eksterno

Ko/šta se nominuje: Projekat

Na osnovu odgovora na pitanja i priložene prezentacije, kao obaveznih delova prijave i opciono priloženog video snimka, žiri će radove ocenjivati po sledećim kriterijuma:

 • – angažovanost zajednice i zaposlenih – 40 poena
 • – originalnost – 20 poena
 • – jasnoća definisanih ciljeva – 40 poena

Najbolji projekat za promociju različitosti

Projekat koji je kompanija organizovala u cilju poboljšanja heterogenosti u radnom okruženju (rasne, etničke, rodne, starosne i seksualne, osobe sa invaliditetom). U načine komuniciranja ubrajaju se offline i online kanali, interni i eksterni (interni projekat za veći broj žena na menadžerskim pozicijama, tribine za obrazovanja mladih o važnosti teme). Lepo je povesti primerom! Želimo da čujemo kako ste vi to uradili?

Oblast delovanja prijavljenog projekta: Interno + eksterno

Ko/šta se nominuje: Projekat

Na osnovu odgovora na pitanja i priložene prezentacije, kao obaveznih delova prijave i opciono priloženog video snimka, žiri će radove ocenjivati po sledećim kriterijuma:

 • – upotreba relevantnih alata – 20 poena
 • – kvalitet realizacije ideje (kreiranje projekta na osnovu dobijenih rezultata ispitanih potreba zaposlenih) – 40 poena
 • – feedback relevantnih stejkholdera/ostvareni uticaj (metrike) – 40 poena

Najbolja kampanja za engagement zaposlenih

Kako ste ispitali potrebe svojih zaposlenih i na njih odgovorili? Kako ste se potrudili da povećate njihovu angažovanost? Koje metrike su ukazale na to? Kako je plan postavljen i realizovan? I najvažnije zašto to radite, kakve posledice to ima na vaše poslovanje?

Oblast delovanja prijavljenog projekta: Interno

Ko/šta se nominuje: Projekat

Na osnovu odgovora na pitanja i priložene prezentacije, kao obaveznih delova prijave i opciono priloženog video snimka, žiri će radove ocenjivati po sledećim kriterijuma:

 • – jasnoća definisanih ciljeva – 30 poena
 • – upotreba relevantnih alata – 10 poena
 • – kvalitet i kreativnost realizacije ideje (kreiranje projekta na osnovu dobijenih rezultata ispitanih potreba zaposlenih) – 30 poena
 • – feedback relevantnih stejkholdera/ostvareni uticaj (metrike) – 30 poena

Najbolji program priznanja za zaposlene

Kada su ljudi primećeni i njihov trud je cenjen, postaju oni koji čine čitav biznis kvalitetnijim i jačim. Kako im se odaje priznanje? Da li je to deo vaše svakodnevnice? Kako je program priznanja za zaposlene postavljen? Šta se nagrađuje? Šta se meri? Ko je uključen, da li postoji peer recognition? Kako vaši zaposleni znaju da je njihovo zalaganje primećeno?

Oblast delovanja prijavljenog projekta: Interno

Ko/šta se nominuje: Projekat

Na osnovu odgovora na pitanja i priložene prezentacije, kao obaveznih delova prijave i opciono priloženog video snimka, žiri će radove ocenjivati po sledećim kriterijuma:

 • – upotreba relevantnih alata – 20 poena
 • – kvalitet realizacije ideje – 40 poena
 • – feedback relevantnih stejkholdera/ostvareni uticaj (metrike) – 40 poena

Najbolji alumni program

Kako negujete odnose sa nekadašnjim zaposlenima? Na koji način im pružate zajednicu i platformu za dalje povezivanje? Koji su benefiti članstva u okviru alumni mreže vaše kompanije? Kako na to gledate iznutra kao kompanija?

Oblast delovanja prijavljenog projekta: Interno

Ko/šta se nominuje: Projekat

Na osnovu odgovora na pitanja i priložene prezentacije, kao obaveznih delova prijave i opciono priloženog video snimka, žiri će radove ocenjivati po sledećim kriterijuma:

 • – jasnoća definisanih ciljeva – 30 poena
 • – kvalitet realizacije ideje (kreiranje projekta na osnovu dobijenih rezultata ispitanih potreba zaposlenih) – 40 poena
 • – feedback relevantnih stejkholdera (metrike) – 30 poena

Najbolji program praksi

Da li ste vi oni koji su spremni da daju šansu mladima i budete deo njihovih početaka? Da li ste kompanija sa postavljenim planom za realizaciju praksi za mlade koji započinju svoju karijeru (u okviru različitih oblasti). Da li postoje oni za koje sve počinje sa vama?

Oblast delovanja prijavljenog projekta: Interno

Ko/šta se nominuje: Projekat

Na osnovu odgovora na pitanja i priložene prezentacije, kao obaveznih delova prijave i opciono priloženog video snimka, žiri će radove ocenjivati po sledećim kriterijuma:

 • – biznis relevantnost (očekivanja, šira ideja, misija) – 30 poena
 • – kvalitet procesa selekcije (prilagođenost procesa ljudima bez iskustva) – 20 poena
 • – kvalitet realizacije programa – 30 poena
 • – ostvareni uticaj (na praktikante i firmu, eko sistem) – 20 poena

Najistaknutiji employer branding menadžer

Ko je pojedinac u vašoj kompaniji koji se brine da sve aktivnosti protektnu neometano, ko ih podržava i podstiče druge da se uključe. Ko je osoba koja je uvela novinu u vaše delovanje u okviru employer branding-a i učinila kompaniju još poželjnijom za trenutne zaposlene i nove talente. Ko je pojedinac koji je doprineo da vaš employer branding nije ostao samo plan na papiru? Predstavite ga zajednici!

Oblast delovanja prijavljenog projekta: Opšte

Ko/šta se nominuje: Pojedinac

Na osnovu odgovora na pitanja i priložene prezentacije, kao obaveznih delova prijave i opciono priloženog video snimka, žiri će radove ocenjivati po sledećim kriterijuma:

 • – interni doprinos (projekti, inicijative) – 30 poena
 • – eksterni doprinos (doprinos zajednici kroz deljenje znanja) – 30 poena
 • – ostvareni rezultati (metrike) – 40 poena

Najbolja startap employer branding inicijativa

Kao što smo i rekli – sve počinje sa ljudima! U okviru ove kategorije dobrodošle su aplikacije startapa koje žele da pokažu na koji način sprovode employer branding incijative u okviru svoje niše. Kako gradite svoj brend, kako privlačite talente, kako se pozicionirate u okviru zajednice, šta je ono što readite za svoje zaposlene? Ispričajte nam svoju priču.

Oblast delovanja prijavljenog projekta: Opšte

Ko/šta se nominuje: Projekat

* Prijavna aplikacija za ovu kategoriju se ne naplaćuje, na taj način želimo da podržimo one koji počinju baš kao i mi. 🙂

Na osnovu odgovora na pitanja i priložene prezentacije, kao obaveznih delova prijave i opciono priloženog video snimka, žiri će radove ocenjivati po sledećim kriterijuma:

 • – kreativnost – 40 poena
 • – jasnoća definisanih ciljeva – 30 poena
 • – feedback relevantnih stejkholdera (zajednica/zaposleni) – 30 poena

Najbolji kreativni employer branding projekat (za agencije)

Na putu ka stvaranju kvalitetnih employer branding projekata timovi iz agencija su često glavni nosioci kreativnog dela. U okviru ove kategorije dobrodošle su sve aplikacije u obliku promo videa, cele kampanjem, oglasa za posao itd. koju je agencija osmislila i realizovala za potrebe klijenta. U okviru kategorije nagrađuje se agencija. Pa, da čujemo, kreativci, kako je to izgledalo?

Oblast delovanja prijavljenog projekta: Interno + eksterno

Ko/šta se prijavljuje: Projekat

Na osnovu odgovora na pitanja i priložene prezentacije, kao obaveznih delova prijave i opciono priloženog video snimka, žiri će radove ocenjivati po sledećim kriterijuma:

 • – kreativnost realizacije – 40 poena
 • – feedback relevantnih stejkholdera – 30 poena
 • – ostvareni rezultati – 30 poena

Važni datumi:

24.05.2021. online
27.08.2021. online
01.10.2021. online i uživo
22.10.2021. online

ŽIRI

Aleksandra Vuković
Aleksandra Vuković
Goran Jankuloski
Goran Jankuloski
Iva Majstorović
Iva Majstorović
Katarina Šonjić
Katarina Šonjić
Luka Babić
Luka Babić
Nenad Sićević
Nenad Sićević
Nevena Sofranić
Nevena Sofranić
Vladimir Damnjanović
Vladimir Damnjanović

PRAVILNIK ZA DODELU NAGRADA I ROKOVI

O EMPPLE NAGRADI

EMPPLE je strukovna nagrada nastala sa željom da se istaknu zdrave employer branding prakse i nagrade najkvalitetnije employer branding inicijative u Srbiji, uz generalno podizanje svesti o važnosti i uticaju employer branding-a.

Odluku o dobitnicima nagrade donosi žiri koji čine osam Employer Branding, Marketing i HR stručnjaka. Spisak svih članova žirija nalazi se na početnoj stranici www.empple.rs.

Proglašenje pobednika i dodela nagrada biće organizovani u okviru festivala Empple, 1. oktobra 2021. godine.

U cilju dodatnog promovisanja dobrih praksi i širenja znanja pobednički radovi biće prezentovani kao case study na Showcase događaju 22. oktobra 2021. godine.

PRI JAVE

Na konkurs za EMPPLE nagradu mogu se prijaviti sve employer branding kampanje/projekti sprovedeni na teritoriji Republike Srbije od strane:

 1. privrednog subjekta (privrednog društva, preduzetnika i drugog pravnog lica, koji je registrovan pred Agencijom za privredne registre ili drugim nadležnim registrom/organom Republike Srbije), koji je sproveo kampanju/ projekat; ili
 2. fizičkog lica/ pojedinca, koji je, u vreme sprovođenja kampanje/ projekta, bio zaposlen ili na drugi način angažovan na menadžerskoj employer branding poziciji

Sa ciljem obuhvatanja svih dosadašnjih employer branding inicijativa, na konkurs se mogu prijaviti kampanje i projekti koji su realizovani u periodu počev od 1. januara 2017. godine do 26. avgusta 2021. godine.

Prijava employer branding kampanje/projekta (u daljem tekstu: „Prijava“), treba obavezno da sadrži:

–      podatke o podnosiocu: poslovno ime, matični broj, PIB, adresu sedišta, idustriju, ime, prezime, e-mail i broj telefona kontakt osobe (ukoliko prijavu podnosi fizičko lice potrebno je uneti i sve podatke pravnog lica u kojem je kampanja sprovedena);

–      odgovore na pitanja postavljena od strane organizatora, relevantrna za konkretnu kategoriju

–     prezentaciju (max 25 slajdova), kao neophodni deo prijave i opciono video (max 5 minuta) koji će dodatno/opširnije predstaviti rad koji se prijavljuje

Rok za dostavljanje Prijava je 27. avgust 2021. godine u 23:59h.

Podnosilac je u obavezi da u Prijavi navede istinite podatke, odnosno podnosilac Prijave odgovara za istinitost i tačnost podataka u Prijavi.

Ukoliko dođe do kršenja neke od odredbi ovog Pravilnika, Prijava se diskvalifikuje, a kotizaciju zadržava organizator.

Biće razmatrane samo Prijave koje su uredne, potpune i podnete od strane lica koja ispunjavaju uslove konkursa. Ukoliko podnosioci prijave pošalju neurednu Prijavu ili Prijavu koja je omaškom podneta za pogrešnu kategoriju, biće obavešteni o tome na e-mail naveden u Prijavi i imaće na raspolaganju 24 sata da izmene svoju Prijavu i pošalju ponovo organizatoru.

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijava radova vršiće se elektronski, popunjavanjem formulara koji će se nalaziti na sajtu https://empple.rs/kategorije/ u period počev od 24. maja 2021. godine do 27. avgusta 2021. godine.

KATEGORIJE

Kategorije za dodelu nagrada su definisane na sajtu Empple festivala (https://empple.rs/kategorije/). Nagrade se dodeljuju u 11 (jedanaest) kategorija.

Ako jedna kompanija ima više različitih kampanja/projekata za istu kategoriju, može ih prijaviti popunjavanjem odvojenih prijava. U toj situaciji se za svaku prijavu mora posebno popuniti formular i platiti naknada. Kompanija može prijaviti ukupno najviše 5 (pet) radova za Empple dodelu nagrada, u bilo kojoj kategoriji. Ukupan broj prijava jedne kompanije ograničen je na 5. (Ne u jednoj kategoriji, već za celu Empple dodelu nagrada.)

Jedna ista kampanja/projekat ne mogu biti prijavljeni u više kategorija.

PROCES ŽIRIRANJA

Nakon zatvaranja prijava, žiriju će online biti dostavljeni svi radovi. Prijavljeni takmičarski radovi biće ocenjivani nezavisno i u skladu sa stručnim znanjem, reputacijom i autoritetom svakog člana žiriija. Stručni žiri će sve prijavljene projekte/ kampanje oceniti po slobodnoj proceni, te će od dostavljenih Prijava odabrati, za svaku kategoriju, 1 (jedan) najbolje ocenjeni projekat/ kampanju kojem će biti dodeljena nagrada.

Organizator posebno napominje da će nagrada biti dodeljena samo projektu/ kampanji koji u okviru 1 (jedne) kategorije, po oceni stručnog žirija predstavlja najbolji projekat/ kampanju u okviru te kategorije. Stručni žiri će prijavljene projekte/ kampanje ceniti prema svom najboljem znanju i umeću, nepristrasno i u skladu sa kriterijumima koje dostavi organizator, ali isto tako, stručni žiri u potpunosti zadržava pravno diskrecione ocene prilikom izbora najbolje Prijave.

Odluku o tome koje kampanje/projekti/pojedinac će dobiti nagradu donose isključivo članovi žirija, bez mogućnosti uticaja trećih strana.

Član žirija (tj. kompanija/preduzetnik/agencija koju predstavlja), može da prijavljuje kampanje/projekte na konkurs za dodelu Empple nagrada. Ukoliko postoji rad sa kojim je član žirija na bilo koji način povezan, on/ona neće učestvovati u žiriranju i finalna ocena biće formirana isključivo na osnovu ocena ostalih članova.

Ukoliko se ispostavi da su nagrađena kampanja/projekat na bilo koji način prekršili pravila takmičenja, zakon ili etičke norme, rad će biti diskvalifikovan, a informacija o tome biće prosleđena svima koji su bili obavešteni o dodeli nagrada.

Svi radovi koji su osvojili nagradu biće predstavljeni na Showcase-u 22.10.2021.

Podnošenjem Prijave, učesnici prihvataju da se pridržavaju navedenih pravila i konačnih odluka žirija. Učesnici pristaju da, ukoliko pobede, svoj rad javno predstave na Showcase događaju koji će biti organizovan nakon Empple festivala, dana 22. oktobra 2021. godine. Pobednici će sami oblikovati prezentaciju, bez obaveze da prikažu sve informacije iz prijavljenog projekta/kampanje. Podnošenjem Prijave i prihvatanjem pomenutih uslova, podnosilac Prijave daje organizatoru dozvolu da javno objavi ime podnosioca Prijave, kao i da delove Prijave, uključujući sve podatke o projektu/ kampanji, kao i materijale priložene uz Prijavu, koristi bez bilo kakve naknade ili saglasnosti podnosioca Prijave, a za potrebe Empple festivala. U tom smislu, svako objavljivanje ili drugo činjenje javno dostupnim podatka o projektu/ kampanji koje bude učinjeno u okviru Empple festivala, ili za potrebe istog, neće se smatrati povredom autorskih ili srodnih prava podnosioca Prijave, sa čime se podnosilac Prijave saglašava samim aktom podnošenja Prijave.

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Imajući u vidu da samim aktom podnošenja Prijave, podnosilac Prijave stavlja na raspolaganje organizatoru određene lične podatke koji su definisani u okviru odeljka „Prijava“, podnosilac Prijave, samim aktom podnošenja Prijave, daje svoju izričitu saglasnost za prikupljanje tih podataka.

Organizator ima pravo da prikuplja, obrađuje, koristi, a koje korišćenje može uključivati i iznošenje ovih podataka izvan teritorije Republike Srbije, i u posebnim evidencijama čuva podatke o ličnosti podnosioca Prijave u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i ostalim važećim propisima Republike Srbije i s tim u vezi podnosilac Prijave unapred daje svoj izričit i neopoziv pristanak.

Podnosilac Prijave je takođe saglasan da organizator ima pravo da prikupljene lične podatke dostavi trećem licu, a posebno članu žirija ovog takmičenja, radi razmatranja Prijave, kao I da organizator ima pravo da objavi određene lične podatke Podnosioca radi obavešavanja stručne javnosti o licu kojem je dodeljena nagrada.

TROŠKOVI UČEŠĆA

Podnosilac Prijave je u obavezi da uplati kotizaciju za učešće u nagradnom konkursu, prilikom podnošenja Prijave. Kotizacija za prijavu u svim kategorijama, osim u kategoriji Najbolja startap employer branding inicijativa, iznosi 10.000,00 dinara (u daljem tekstu: „Kotizacija“).

U kategoriji “Najbolja startap employer branding inicijativa”, Prijava se podnosi besplatno, bez obaveze uplate Kotizacije.

Kako bi rad učestovao u procesu selekcije, Kotizacija mora biti uplaćena najkasnije do dana 27. avgusta 2021. godine. Prijave za koje nije uplaćena Kotizacija neće biti razmatrane prilikom procesa selekcije i žiriranja, odnosno smatraće se da iste nisu podnete.

Kotizacije za konferencijski deo festivala Empple nisu ni na koji način povezane sa Kotizacijom za učešće u nagradnom konkursu.

Samim aktom podnošenja Prijave, podnosilac Prijave je saglasan sa svim odredbama ovog Pravilnika, i pristaje na sve uslove ovog konkursa.

 

Podsetnik:

*Jedna kampanja/projekat ne mogu biti prijavljeni u više kategorija.

*Jedna kompanija/agencija može prijaviti maksimalno 5 radova (ne u jednoj kategoriji, već za celu Empple dodelu nagrada).