speaker-photo

Daniel Ackerman

CEO @Stethoscope/Degordian

Daniel Ackermann je CEO Degordiana, strateško-kreativne digitalne agencije osnovane 2009, sa sedištem u Zagrebu i kancelarijama u Mostaru, Beogradu i Njujorku. Daniel je takođe suosnivač dve sestrinske kompanije – Mediatoolkit-a i Bornfight-a.
U proteklih desetak godina, Degordian je od malog projekta izrastao u kompaniju sa preko
100 zaposlenih. Sada, Degordian ima nekoliko kancelarija, klijente širom sveta i prepoznat je
po ekspertizi u oblastima digitalne produkcije, employer branding-a i HR-a, performance
marketinga i brend komunikacija. Svaka od ovih oblasti je organizovana u nezavisni unit,
čime je osigurana visoka stručnost zaposlenih.
Ove godine, Degordian je lansirao Stethoscope – novi proizvod kojim se mere zadovoljstvo i
angažovanost zaposlenih. Za kratko vreme od lansiranja, proizvod se već pokazao kao
uspešan.

O networking sesiji: Employee satisfaction and engagement best practices

Kakvi su vaši utisci kad je u pitanju Great resignation?
Da li na tržištu primećujete probleme sa zadovoljstvom zaposlenih i kako se sa time nosite?
Koje aktivnosti implementirate kako biste unapredili zadovoljstvo zaposlenih i koje metrike koristitie kako biste ovo pratili?

14:40 - 15:25

06.10.2022 Globalni dan

Online networking sesije

1. Employee satisfaction and engagement best practices - Daniel Ackerman

2. Employer branding and digital content strategy - Maja Kvrgić & Sara Milošević

3. People centric approach - Ana Jeličić