speaker-photo

Marija Švigir

Founder @Balnace Consulting

Tokom svoje karijere je iskustvom otkrivala šta se krije iza modernih skraćenica - PR, CSR. HR, EB...
Smatra da je employer branding tema i odgovornost cele organizacije i da ga svaka organizacija ima. Pitanje je koliko i kako upravljaju svojim imidžom poslodavca.
Marija je inspirisana da povede svoj tim ka kreiranju održivo fleksibilne, pojedincu prilagođene organizacione kulture. To ujedno predstavlja i njenu misiju. Da tesitra i pokaže kako je moguće kreirati radno okruženje koje uvažava svakog pojedinca, otključava njihove potencijale i inspiriše.
Poslednjih 15 godina kreirala i implementirala programe za relevantne oblasti razvoja ljudskih potencijala i savremenog menadžmenta. Radila je kao HR menadžer, CSR direktor i imala privilegiju da svoje znanje podeli sa više od 20.000 osoba tokom više od 2.000 održanih treninga. Kroz dosadašnji rad postala mentor trenera, HR mentor za HR i leadership coach.
Diplomirani psiholog Filozofski fakultet u Beogradu, Primena psihologije u radu sa organizacijama EAGLOD (European Association For Gestalt Leadership & Organizational Development), sertifikovani NLP trener, sertifikovani NBI savetnik.

O sesiji: Da li možemo pričati o lideru (pojedincu) bez priče o liderstvu (timu)?

Odgovornost lidera je da usmerava organizaciju i da centrira ceo sistem ka jasnoj viziji, rukovodeći se vrednostima organizacije kao moralnim kompasima. Nema razvoja organizacije ukoliko nema razvoja zaposlenih. Jedan od najboljih načina je da se uzmu u obzir i kompanijski, ali i lični ciljevi pojedinca i kreira, a zatim i implementira, individualni razvojni plan. Postavlja se pitanje kakva organizaciona kultura nam je tada potrebna. Employer Branding kroz izgradnju Employee Experience ima zaista svoju bazu u svakodnevnom funkcionisanju organizacije i lidera.

13:15- 14:00

07.10.2022 Lokalni dan

Da li možemo pričati o lideru bez priče o liderstvu?

Session