speaker-photo

Svetlana Marčeta

COO @Rezilijent

Svetlana Marčeta je master psiholog sa posebnim fokusom na mentalno zdravlje. Nakon višegodišnje karijere HR konsultanta, 2020. godine je zajedno sa svojim kolegama iz TIM Centra pokrenula Rezilient. Rezilient je program psihološke podrške i prva wellbeing platforma za kompanije u regionu, pomoću koje zaposleni dobijaju resurse i podršku za prevazilaženje izazova i unapređenje mentalnog zdravlja.

O networking sesiji: Kako uspešne kompanije brinu o mentalnom zdravlju zaposlenih?

Novija istraživanja pokazuju da tokom godinu dana oko 60% ljudi iskusi neki od problema sa mentalnim zdravljem. Ovakve krize negativno utiču na mnoge aspekte naših života, uključujući odnose sa bliskim ljudima, motivaciju za svakodnevne aktivnosti, ali i produktivnost na poslu. Zato je jedino smisleno da se i kompanije uključe u brigu o mentalnom zdravlju i pruže podršku svojim zaposlenima da prevaziđu krize.

Koji su dobre prakse u pružanju podrške zaposlenima u Srbiji i regionu? Šta su programi podrške za zaposlene? Šta je još potrebno da obezbedimo u cilju poboljšanja mentalnog zdravlja u kompanijama?

14:00 - 14:45

07.10.2022 Lokalni dan

Online networking sesije

1. Kako uspešne kompanije brinu o mentalnom zdravlju zaposlenih? - Svetlana Marčeta

2. Da li je HR kreativan rad? - Goran Jankuloski

3. Da li je oglas za posao prvi ili poslednji korak u EBu -
Isidora Maksimović Stanković (Infostud grupa)