speaker-photo

Tatjana Milnović

Global Brand Strategist @Infobip

Tatjana ima vise od 20 godina iskustva rada na strateškom planiranju u najvećim kreativnim agencijama u regionu kreirajući Brand strategije koje transformišu percepciju I način ponašanja krajnjih korisnika.
Na trenutnoj poziciji Global Brand Strategist vodi kreiranje i implementiranje Brand strategije za Infobip, najbrže rastuće tech kompanije u regionu, sa preko 3500 zaposlenih u 72 kancelarije po celom svetu.
Veliki je zagovornik kreiranja autentičnog brend narativa koji direktno proizilazi iz ponašanja zaposlenih kao kljucnih brend ambasadora kompanije.

Učesnica u panelu: Skaliranje biznisa uz podršku employer brenda: najvažnije promene i lekcije 

12:15 - 13:15

07.10.2022 Lokalni dan

Skaliranje biznisa uz podršku employer brenda: najvažnije promene i lekcije

Panel