Loading...

Chris Fitzner

Recruitment Marketing Manager @Appian
Chris Fitzner se bavi osmišljavanjem kreativnih marketing strategija. Ima višegodišnje iskustvo koje je stekao radeći u najrazličitijim industrijama. Kroz karijeru, fokus mu je bio (i ostao) na kreiranju inovativnih načina za dopiranje do ciljne publike, njihovo angažovanje i konvertovanje u korisnike. Trenutno je na poziciji Recruitment Marketing menadžera @Appian, gde svoje “regrutersko-marketinške” napore usmerava ka privlačenju top talenata koristeći multi channel pristup zasnovan na podacima.

Activating your employer brand in a brand new talent market

(predavanje na engleskom jeziku)

Kako da se istaknete kada se na talent tržištu takmičite sa poznatijim brendovima, a imate cilj da zaposlite veliki broj ljudi? Ovo je izazov sa kojim se susreću sve kompanije, od malih startapa do poznatih kompanija sa dugom tradicijom koje otvaraju nova predstavništva, kao i globalne organizacije koje regrutuju remote kandidate. Chris Fitzner će podeliti kako da, uz pomoć njegovog pristupa zasnovanom na podacima, aktivirate svoj employer brand  na novom talent tržištu. Saznajte kako, koristeći digitalne kanale, možete da utičete na podizanje svesti vašeg brenda, kako biste popunili svoj pipeline kvalifikovanim kandidatima.