Loading...

Kristina Tomić

People & Culture Generalist @ IKEA

Kristina radi na poziciji generaliste u robnoj kući IKEA Beograd Istok kao deo tima za ljude i kulturu. Tokom studija psihologije na Filozofskom fakultetu bila je deo različitih organizacija i volonterskih programa u okviru kojih je imala priliku da radi sa mladima i onima kojima je pomoć najpotrebnija. Trenutno je deo organizacije u okviru koje volontira kao mentor srednjoškolcima.

U kompaniji IKEA Kristina je imala prilike da radi na različitim procesima u oblasti ljudskih resursa, kao i da učestvuje u različitim projektima, ali onaj na koji je posebno ponosna jeste implementacija regionalnog projekta u Srbiji vezanog za integraciju izbeglica i azilanata u radno okruženje.

Integracija osoba sa statusom izbeglica i azilanata u radno okruženje

(predavanje na srpskom jeziku)

Predavanje je o globalnom projektu za inkluziju osoba sa statusom izbeglica i azilanata koji je kompanija IKEA sprovela. Pričaćemo o tome kako možemo da napravimo razliku i stvorimo pozitivnu priču o izbeglicama i istovremeno postavimo primer, inspirišemo ostale i donesemo promenu svetu i zajednici. Cilj je da kroz praktične primere i proces koji smo odradili motivišemo druge da krenu našim putem.