Loading...

Nataša Despotović

Predsednica AIESEC-a u Srbiji @ AIESEC

Student Fakulteta organizacionih nauka, operacioni menadžment-Apsolvent
Aktivan član AIESEC organizacije od 2016. godine i trenutna predsedica AIESECa Srbije (nisam sigurna da li treba još neku poziciju da izdvojim iz AIESECa).

Kako mladi razmišljaju i kako da se prilagodite njihovoj perspektivi?

Hajde da zajedno diskutujemo o potrebama mladih, najnovijim trendovima i istraživanjima koja je AIESEC obavio, a ujedno i pronađemo nova rešenja i načine našeg doprinosa narednim generacijama.