Loading...

Valentina Čolić Mihajlović

Chief of research and development @ AFA

Valentina je Head of R&D u AFA (All for All) organizaciji. Pored istraživanja i rada na razvoju organizacije, Valentina učestvuje i u pripremi flagship događaja ove organizacije – AFA Women’s Leadership Summit, Innovation week, a od ove godine i Talent Development Forum. Kroz ovaj događaj, AFA je lansirala svoju Talent Development inicijativu sa ciljem razvoja mladih talenata i plodotvorne upotrebe njihovog potencijala. Valentina takođe radi i na razvoju i širenju AFA More Girls in STEM inicijative kroz koju AFA već tri godine inspiriše devojčice i devojke da se opredele za STEM zanimanja, najpre putem organizacije ženskih hakatona i kontinuirane awareness-raising kampanje. Na kraju, Valentina se i lično bavi razvojem mladih talenata putem PEXIM fondacije čiji je alumnista.

Talent paradoks

Talent paradoks – da li se stvarno borimo za talente? Naime, s jedne strane, činjenica je da se sve više zaoštrava „rat za talente“ (izraz McKinsey instituta), tj. kompanije kontinuirano kreiraju nove strategije i metode da privuku najbolje talente, dok s druge strane, imamo tzv. „rasipanje talenata“ – nepotpuno iskorišćenje potencijala talenata, što zbog neefikasnog i neefektivnog regrutovanja, što zbog nedovoljno adekvatne edukacije? Ako talente s kojima raspolažemo u zemlji ne iskoristimo na najbolji mogući način, suočićemo se sa još većim odlivom mozgova, potrebom za uvozom talenata i konačno – padom ekonomskih performansi zemlje.
Koji su to slabosti trenutnog tržišta rada zbog kojih često propuštamo idealno matchovanje mladih i poslodavaca?
Da li nam savremene tehnologije mogu pomoći u rešavanju ovih izazova?
Koliko employer branding može doprineti smanjenju Talent paradoksa?